Zkouška na plavební průkaz podle kvalifikace

Vyberte požadovanou kvalifikaci pro plavbu...

NEPŘEHLÉDNĚTE Kapitánské zkoušky ve Vašem mobilu...

Kapitánské zkoušky pro iPhone Vůdce malého plavidla a další kapitánské zkoušky pro Android

Více o zkouškách pro plavební průkazy

Pro bližší informace o průběhu zkoušek pro získání plavebního průkazu navštivte stránky Státní plavební správy, sekci Doklady osob.

Zkoušky způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel probíhají na pobočkách Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově. Na webu Státní plavební správy naleznete seznam termínů zkoušek pro rok 2020. Na termín zkoušky je nutné se přihlásit nejpozději 10 pracovních dnů předem vyplněním písemné žádosti spolu s dodáním požadovaných dokumentů a úhradou správního poplatku.